Skip to content
Начало » Кога се сменя маслото на колата

Кога се сменя маслото на колата

Автомобилното масло играе важна роля за правилното функциониране на двигателя. Освен че смазва триещите се части (разпределителния вал, турбокомпресорния вал, лагерите на коляновия вал, мотовилките и др.), то извършва охлаждане на отделните елементи, пречиства от замърсявания, предпазва от корозия, а попадайки между буталата и цилиндрите – служи и като уплътнител.

За да помогнем на автомобилното масло да изпълнява своите функции оптимално, е нужно да проверяваме редовно нивото му в картера, да следим неговия разход и да извършваме навременна смяна на маслото и масления филтър.

Маслото изпълнява своите задължения най-добре, когато е достигнало работна температура. След запалването на колата, на него му трябват няколко секунди да достигне до всички части на мотора, а след потегляне, през първите няколко километра, не трябва да натоварваме двигателя максимално, защото тогава износването му е най-бързо.

Разход на масло

Допустимият разход на масло е в границите от 1.5 до 2% от консумацията на гориво, като дизеловите двигатели имат малко по-висок разход. Разбира се, всеки двигател гори в зависимост от мощността и кубатурата си. 

Шофиране с висока скорост, течове или износен двигател, са най-честите причини за завишаване на разхода на масло.

Проверка на маслото

Проверката на маслото в картера трябва да извършваме периодично, обикновено при зареждане с гориво или когато се каним да поемем на дълъг път. Автомобилът трябва да е напълно изключен и да е разположен на хоризонтално място.  Двигателят трябва да е спрян поне няколко минути преди да се заемем с проверката. 

След като сме взели необходимите мерки за безопасност, изваждаме маслоизмерителната пръчка, избърсваме я и я вкарваме отново. При повторното изваждане следим обозначенията MIN и MAX, спрямо които ще отчетем нивото на масления филм. Той трябва да лежи между двете, а в случай, че е точно на MIN или под него, трябва задължително да долеем масло.  

Маслото, което ще използваме за доливане, трябва да е същото като това, което вече е в двигателя, или от така наречените „масла за доливане”, които се водят универсални.

Светлинният индикатор за масло (с картинка на масльонка), намиращ се на арматурното табло, също ще ни уведоми, ако маслото е намаляло. Той свети и когато налягането от маслената помпа не е достатъчно или когато сме поставили неподходящо масло.

Ако индикаторът светне внезапно по време на движение, трябва по най-бързия начин да спрем на безопасно място до отстраняването на проблема.

Смяна на маслото

Максималният пробег на автомобила, при който се извършва смяната на маслото в двигателя, е от 7000 до 15 000 км., но това силно зависи и от качеството на маслото, колко често използваме колата, по какви пътища шофираме, на какви разстояния и т.н.

При смяната на маслото се подменя и масленият филтър. Той задържа механичните частици, които се получават от износването на триещите се метални повърхности и предпазва маслото от замърсявания. Маследният филтър се сменя доста лесно като предварително се избира по каталог, почиства се мястото му, уплътнителя се намазва с масло и се монтира и затяга на ръка.  

Самата смяна на маслото, в най-добрия случай, ще се извърши от професионалисти в сервиз. Ако обаче сме решили да го направим сами, трябва да имаме необходимите инструменти и да сме добре запознати с процедурата, както и с различните видове масла.

Видове масла

По предназначение, маслата биват летни (с голям вискозитет), зимни (с по-малък вискозитет) и универсални (за всички сезони). Не е препоръчително да използваме лятно масло през зимата, когато температурите са ниски, защото води до затруднено запалването на двигателя и преразход на гориво. Зимното масло през лятото пък влошава смазването на двигателя.

Спрямо произхода си, маслата се разделят на минерални, синтетични и полусинтетични. Счита се, че синтетичните масла са за предпочитане пред минералните, защото осигуряват по-добра защита на двигателя от износване, намалят разхода на гориво, задържат постоянен вискозитет независимо от температурата и имат висока устойчивост от стареене.

В ръководството за експлоатация на повечето автомобили има препоръки за вида на маслото спрямо модела на колата. Ако такива не се намират, от огромно значение е да се използват масла с гарантирано качество. Такива масла притежават ISO сертификат

Дори автомобилът да не е в експлоатация е необходимо да сменяме маслото поне веднъж годишно, защото от температурните промени то старее и губи качествата си. Ненавременната смяна на маслото, може да е причина за преждевременно износване на двигателя и принудителен основен ремонт.

Автор: Теодора Димитрова